YAPIM DESTEK PLATFORMU
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında düzenlenen Yapım Destek Platformu sayesinde, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı markalarının verdiği güç ile daha geniş kitlelere ulaşmalarının sağlanması hedeflemektedir.

KAPSAM:

 1. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Yapım Destek Platformu” projesi DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 2. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Yapım Destek Platformu”, yapımcılarından en az birisinin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olduğu tüm projelere açıktır.
 3. Seçilen projelerin yapımcı ve/veya yönetmenleri tarihleri ileride duyurulacak atölyelere katılım göstermelidir. Atölye kapsamında pitching ve finansal plan hazırlama gibi konular ele alınacaktır.


KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya uzun metraj kurmaca ve animasyon projeler katılabilir.
 2. Proje süresi en az 60 dakika olmalıdır.
 3. Projenin, başvuru sahibinin ilk senaryosu olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 4. Yarışmaya henüz çekimlerine başlanmamış veya çekimlerinin %50’sini tamamlamamış projeler başvurabilir.
 5. Her yarışmacı sadece bir proje ile başvuruda bulunabilir.
 6. Destek almaya hak kazanan proje jeneriğinde DenizBank ve Türsak Vakfı logolarına ve 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Yapım Destek Platformu’ndan destek aldığını belirtir ibareye yer vermelidir.
 7. com web sitesindeki başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 8. Tüm belgeler PDF formatında olmalıdır.
 9. Başvuruda yüklenmesi gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
  Başvuranın adı soyadı
  Başvuranın T.C. kimlik numarası
  Başvuranın e-posta adresi
  Başvuranın cep telefonu numarası
  Başvuranın adresi
  Senaryo
  Tretman
  Sinopsis
  Yapımcı ve Yönetmen özgeçmişi ve filmografisi
  Yapımcı ve Yönetmen görüşü
  Finansal Plan
  Proje hakkında yapımcı veya yönetmenler tarafından hazırlanmış sunum dosyası veya görsel materyaller


JÜRİ:

 1. Proje değerlendirmeleri ön seçici kurul ve jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 2. Yarışma Düzenleme Kurulu, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.


BAŞVURU

 1. Proje başvuruları yapımcı tarafından yapılmalıdır. Birden fazla yapımcı varsa başvuru bir kişi adına yapılmalıdır.
 2. Proje sahipleri başvurularını en geç 15 Aralık 2023 günü saat 18:00’e kadar yapmış olmalıdır.
 3. Başvuru sahibinin film projesinden çekilmesi halinde ödül bedelinin ödenmesi için ödeme yapılacak kişinin senaryo sahibi ve yönetmenden muvafakatname alması gereklidir.
 4. Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma takviminde ve yönetmelikte gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 5. Mücbir sebeplerin söz konusu olduğu durumlarda, 7. DENİZBANK İLK SENARYO İLK FİLM YARIŞMASI ertelenebilecek, mücbir sebeplerin devam etmesi durumunda ise gerekli görülmesi halinde yarışma sonlandırılabilecektir.


TELİF HAKLARI:

 1. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Yapım Destek Platformu”na katılan projelerin telif hakları (fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan) ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluk başvuru sahibine aittir. Bu çerçevede yarışmaya katılan her katılımcı, senaryolarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 14, 15, 16 manevi hakları ile FSEK madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda katılımcının başvurusu reddedilir ve/veya verilen ödül geri alınır.


ÖDÜLLER:

 1. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması Yapım Destek Platformu’nda;
  Birincilik Ödülü: 50.000 TL’dir.