İLK SENARYO YARIŞMASI
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, sinemanın en temel öğesi olan ‘Senaryo Geliştirme’ konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesi sinemamızın yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amaçlarıyla 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması düzenlenmektedir.

KAPSAM:

 1. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” projesi DENİZBANK ile TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 2. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması” 18 yaşını doldurmuş, ilk filmini oluşturmak için senaryosunu yazan ve katılım koşullarına uyan tüm senaristlere açıktır.


KATILIM KOŞULLARI:

 1. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışmasının” en önemli şartı senaristlerin ilk uzun metraj senaryolarıyla katılmalarıdır. Başvuru sahibi ve varsa diğer senaristler daha önce senaryo ya da senaryolar yazmış olsalar dahi bu senaryoların filme çekilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca daha önce başka yarışmalarda ödül almış ve bu yarışmaya önceki yıllarda başvurmuş senaryolar bu yarışmaya katılamaz. Diğer yarışmalarda finalistlere verilen plaketler ve finalist olma durumu ödül kapsamına girmemektedir.
 2. Yarışmaya uzun metraj kurmaca ve animasyon filmler katılabilir.
 3. Senaryolar Amerikan senaryo yazım formatında olmalıdır.
 4. Senaryolar 60 – 120 sayfa arasında olmalıdır.
 5. Senaryonun hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belli eden herhangi bir ibare (ad, soyadı, vb.) yer almamalıdır.
 6. Senaryolarda sahne numaraları ve sayfa numaraları yer almak zorundadır.
 7. Her yarışmacı sadece bir eser ile başvuruda bulunabilir.
 8. Senaryo ve öykü Times New Roman fontu kullanılarak 12 punto boyutunda yazılmalıdır, satır aralığı 1,5 satır, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 9. Celtx ve Final Draft benzeri senaryo yazım programlarında yazılmış senaryolar, PDF formatında çıktısı alınarak madde 2.8’deki format koşullarına bağlı olmadan sisteme yüklenebilir.
 10. Filmin en az 5, en fazla 10 sayfa uzunluğundaki öyküsünün sisteme yüklenmesi zorunludur. Öyküsü olmayan senaryolar, yarışma dışı kalır.
 11. Senaryo ve öyküler bilgisayar ile yazılmalı ve PDF formatında olmalıdır.
 12. Senaryo ve öykü Türkçe dilinde yazılmış olmalıdır.
 13. com web sitesindeki başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 14. Başvuruda yüklenmesi gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
  Başvuranın adı soyadı
  Başvuranın T.C. kimlik numarası
  Başvuranın fotoğrafı
  Başvuranın e-posta adresi
  Başvuranın cep telefonu numarası
  Başvuranın adresi
  Başvuranın özgeçmişi
  Senaryonun adı
  Senaryo
  Öykü
  Konu


JÜRİ:

 1. Proje değerlendirmeleri ön seçici kurul ve jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 2. Ön seçici kurul ilk değerlendirmeleri öyküler üzerinden yapacaktır. Bu açıdan öykülerin özenli bir şekilde yazılmış olması önemlidir.
 3. Yarışma Düzenleme Kurulu, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.


BAŞVURU

 1. Proje başvuruları senaryo sahibi tarafından yapılmalıdır. Birden fazla senarist varsa başvuru bir kişi adına yapılmalıdır. Senaryo çalışmaları için iletişim başvuru sahibi üzerinden kurulacaktır. Senaryo birden fazla kişi tarafından yazılmışsa, atölyeler tüm senaristler katılabilir.
 2. Senaryo eser sahipleri başvurularını en geç 15 Aralık 2023 günü saat 18:00’e kadar yapmış olmalıdır.
 3. Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 4. Mücbir sebeplerin söz konusu olduğu durumlarda, 7. DENİZBANK İLK SENARYO İLK FİLM YARIŞMASI ertelenebilecek, mücbir sebeplerin devam etmesi durumunda ise gerekli görülmesi halinde yarışma sonlandırılabilecektir.


TELİF HAKLARI:

 1. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”na katılan projeler özgün olmalıdır (başkalarına ait veya anonim eserlerden yapılan uyarlamalar katılamaz). Özgün olmadığı anlaşılan projelerin başvuruları reddedilir. Özgün olmadığı sonradan anlaşılan projelerin sahiplerinden ödülleri geri alınır.
 2. “7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”na katılan projelerin telif hakları (fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan) ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluk başvuru sahibine aittir. Bu çerçevede yarışmaya katılan her katılımcı, senaryolarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 14, 15, 16 manevi hakları ile FSEK madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda katılımcının başvurusu reddedilir ve/veya verilen ödül geri alınır.
 3. Yarışmaya başvuran kişiler, senaryo metinlerinin TÜRSAK tarafından arşiv amacıyla bünyesinde saklanmasına izin verirler.


ÖDÜLLER:

 1. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda;
  Birincilik Ödülü: 20.000 TL ve 8. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Yapım Destek Platformu kategorisine doğrudan katılım hakkıdır.